Privacy Policy

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Hooky Zandvoort kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Hooky Zandvoort, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Hooky Zandvoort verstrekt. Hooky Zandvoort kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

Waarom Hooky Zandvoort gegevens nodig heeft

Hooky Zandvoort verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Hooky Zandvoort uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Hooky Zandvoort gegevens bewaart

Hooky Zandvoort bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Hooky Zandvoort verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiligen

Hooky Zandvoort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hooky Zandvoort maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hooky Zandvoort verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Hooky Zandvoort op via [email protected]

www.hookyzandvoort.nl is een website van Hooky Zandvoort.
Indien u vragen heeft over de Privacy Policy van Hooky Zandvoort kunt u contact opnemen met het bovenstaande e-mailadres of 

- op het volgende telefoonnummer: 023-5765223
- op het volgende adres: Kerkstraat 33, 2042 JD Zandvoort

Kamer van Koophandelnummer: 70028095